6 முதல் 12 வரை அரையாண்டு தேர்வு கால அட்டவணை வெளியீடு!!

5/5 - (3 votes)

TN அரையாண்டுத் தேர்வு கால அட்டவணை 2022 PDF பதிவிறக்கம்: 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான அரையாண்டுத் தேர்வு தேதிகள் தமிழ்நாடு கல்வித் துறையால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வெழுதக் காத்திருக்கும் விண்ணப்பதாரர்களுக்குத் தேர்வுக்கான தேதி மற்றும் நேரம் இங்கே கிடைக்கிறது. எனவே, பரீட்சார்த்திகள் சிறப்பாகச் செயல்படுவதற்குத் தயாராகவும், பரீட்சைக்குத் தயாராகவும் இருக்க வேண்டும். தகவல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்வு டிசம்பர் 15, 2022 அன்று தொடங்கி, டிசம்பர் 23, 2022 அன்று முடிவடையும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அனைத்து தமிழ்நாட்டுப் பள்ளிகளும் பயன்படுத்தும் பொதுவான கேள்வி வங்கியின் அடிப்படையில் இந்தத் தேர்வு நடத்தப்படும். 6, 8, 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கான தேர்வுகள் காலையிலும், 7, 9 மற்றும் 11 ஆம் வகுப்புகளுக்கு பிற்பகிலும் தேர்வுகள் நடத்தப்படும்.

Tamil Nadu Class 10th Half Yearly Exam Time Table 2022

Date Subject Timeslot
19th December 2022 Language 10 AM to 1:15 PM
20th December 2022 English 10 AM to 1:15 PM
21st December 2022 Optional Language 10 AM to 1:15 PM
22nd December 2022 Mathematics 10 AM to 1:15 PM
23rd December 2022 Science 10 AM to 1:15 PM
24th December 2022 Social Science 10 AM to 1:15 PM

Tamil Nadu Class 11th Half Yearly Exam Time Table 2022

Date Subject

Time Slot

Wednesday, 11 December 2022 Language 10 AM to 1:15 PM
Thursday, 12 December 2022 English 10 AM to 1:15 PM
Saturday, 14 December 2022 Mathematics, Zoology, Business, Microbiology, Nutrition and Dietetics, Textiles and Dress Design, Food Service Management, Agricultural Science, Nursing (General), and Nursing (Vocational) 10 AM to 1:15 PM
Monday, 16 December 2022 Economics, computer technology, and physics 10 AM to 1:15 PM
Wednesday, 18 December 2022 Advanced Tamil, Communicative English, Computer Science, Computer Applications, Ethics and Indian Culture, Home Science, Political Science, Statistics, and Biochemistry 10 AM to 1:15 PM
Friday, 20 December 2022 Chemistry / Accountancy / Geography 10 AM to 1:15 PM
Monday, 23 December 2022 History, Business Math & Statistics, Business Math & Botany, Basic Electrical & Electronics Engineering, Basic Civil Engineering, Basic Automobile Engineering, Basic Mechanical Engineering, Textile Technology, Office Management & Secretaryship 10 AM to 1:15 PM

Tamil Nadu Class 12th Half Yearly Exam Time Table 2022

Date Subject Timeslot
Wednesday, 11 December 2022 Language 2 PM to 5:15 PM
Thursday, 12 December 2022 English 2 PM to 5:15 PM
Saturday, 14 December 2022 Physics / Economics / Computer Technology 2 PM to 5:15 PM
Monday, 16 December 2022 Mathematics, Zoology, Business, Microbiology, Nutrition and Dietetics, Textiles and Dress Design, Food Service Management, Agricultural Science, Nursing (General), and Nursing (Vocational) 2 PM to 5:15 PM
Wednesday, 18 December 2022 Chemistry / Accountancy / Geography 2 PM to 5:15 PM
Friday, 20 December 2022 Communicative English / Ethics & Indian Culture / Computer Science / Computer Applications / Biochemistry / Advance Language Tamil / Home Science / Political Science / Statistics 2 PM to 5:15 PM
Monday, 23 December 2022 History, Business Math & Statistics, Business Math & Botany, Basic Electrical & Electronics Engineering, Basic Civil Engineering, Basic Automobile Engineering, Basic Mechanical Engineering, Textile Technology, Office Management & Secretaryship 2 PM to 5:15 P

Leave a Comment